tranduyphucvnrep

tranduyphucvnrep

Graphic Design - Video - Illustration - Animation - Creative Writing - Label & Package Design - Photography - Script Writing

Vietnam

Creative score:

0

Not in the leaderboard

Has not participated yet

Ông Trần Duy Phúc là Founder & CFO của công ty TNHH DV BDS SaleReal. Ông đang phụ trách phân tích và review các dự án nghỉ dưỡng trên chuyên trang Vnrep.com thuộc công ty TNHH DV BDS Salereal. #tranduyphuc #vnrep

Member since 2021