saigonlist

saigonlist

Graphic Design - Creative Writing - Photography

Vietnam

Creative score:

0

Not in the leaderboard

Has not participated yet

Saigon List - nơi chuyên chia sẻ những đánh giá khách quan nhất. Đây là nơi các bạn tìm đến để tham khảo những bảng tin hữu ích cho cuộc sống hiện đại nhé.

Member since 2021