lapuston

lapuston

Label & Package Design

Vietnam

23 years old

Creative score:

0

Not in the leaderboard

Has not participated yet

Order album Kpop của các nhóm: Cam kết album chính hãng: Hàng nhập trực tiếp từ Synnara, Ktown4u, YGSelect,.... Được tính vào Hanteo Chart, Có COD
Wedsite: https://lapuston.vn

Member since 2022