ithammy

ithammy

Creative Writing

Hanoi, Vietnam

Creative score:

0

Not in the leaderboard

Has not participated yet

"Tổng kho thiết bị Y tế, dụng cụ Thẩm Mỹ Viện, Spa: Filler, Botox, Sụn.
Tư vấn phẫu thuật thẩm mỹ: nâng mũi, nâng ngực an toàn.
#filler #botox #nangmui #nangnguc"

Member since 2021