giupviechong15

giupviechong15

Label & Package Design

El Salvador

Creative score:

0

Not in the leaderboard

Has not participated yet

Người giúp việc sẽ được đào tạo nghề giúp việc qua chương trình “Đào tạo người giúp việc cấp tốc” của trung tâm Hồng Doan. Do vậy các chị em lần đầu tiên đi làm giúp việc cũng không phải lo lắng.
https://giupviechongdoan.com/chinh-sach/luong-nguoi-giup-viec-hien-nay-la-bao-nhieu/

Member since 2019