bstylevietnam

bstylevietnam

Illustration - Photography - Script Writing

Ho Chi Minh, Vietnam

78 years old

Creative score:

0

Not in the leaderboard

Has not participated yet

Bstylevn Phong Cách Doanh Nhân Thông Tin Kinh Tế Đầu Tư
https://bstyle.vn/ là website cập nhật kiến thức & thông tin các lĩnh vực kinh tế, tài chính, đầu tư, kỹ năng, kinh nghiệp kinh doanh, quản trị, phát triển doanh nghiệp và sự nghiệp cá nhân. Địa chỉ: 8J Trần Hữu Trang, Phú Nhuận, Tp.HCM - contact@bstyle.vn

Member since 2021